RCF-CZ s.r.o. - Výroba a distribuce benzinů a motorových naft


Úvodní stránka

  • Vítejte na internetových stránkách společnosti RCF-CZ, s.r.o., zabývající se výrobou a distribucí speciálních pohonných hmot , vysokooktanových benzinů, vysokocetanových motorových naft a aditiv pro sportovní a závodní účely.
  • Pohonné hmoty vyrobíme dle individuálních požadavků zákazníka.

O RCF-CZ

  • Benziny RCF představují vyváženou směs vysokooktanových uhlovodíkových a kyslíkatých komponent (isoalkany, olefiny, aromáty, ethery, alkoholy). Všechny komponenty použité pro výrobu benzinu jsou produkty moderních rafinérských a petrochemických technologií splňujících přísné kvalitativní požadavky. Vyšší oktanové číslo (OČVM) významně snižuje pravděpodobnost nežádoucích samozážehů ve spalovacím prostoru, dovoluje proto maximalizovat spalovací tlak a tím i výkon motoru, zejména v přechodových a neustálených režimech. Benziny jsou plně aditivovány multikomponentními přísadami zajišťující dokonalou čistotu palivové soustavy a spalovacího prostoru.
  • Benziny RCF neobsahují žádné nedovolené složky či příměsi (peroxidy, nitro-sloučeniny), nesnižují účinnost katalytického konvertoru výfukových plynů a nejsou agresivní vůči konstrukčním materiálům, ať již kovovým či na bázi pryže a plastů.
  • Analytická kontrola kvality benzinů RCF je prováděna ve spolupráci s laboratoří s pověřením FIA a FIM - Ústavem paliv a maziv, a.s., Praha a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, podle příslušných technických norem ASTM a ČSN.
  • Benziny RCF splňují kvalitativní požadavky Mezinárodní automobilové federace (FIA) a Mezinárodní motocyklové federace (FIM), mohou proto být používány jako palivo pro nepřeplňovanné a přeplňované zážehové motory závodních automobilů všech skupin a tříd v kategoriích sériových produkčních vozů a soutěžních vozů (FIA) a dvoudobé či čtyřdobé motory závodních motocyklů (FIM).
  • Vysokooktanové benziny RCF jsou s úspěchem používány pro pohon soutěžních a závodních automobilů Škoda Octavia WRC, Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impreza, Ford Escort Cosworth, Toyota Celica a dalších a je kvalitativně zcela srovnatelný s obdobnými vysokooktanovými palivy renomovaných zahraničních společností. (Elf, Shell, Agip).