Jsme společnost zabývající se inovacemi, výzkumem a vývojem pohonných hmot.

Scrollujte dólu

O nás

Vítejte na internetových stránkách společnosti RCF-CZ, s.r.o., zabývající se inovacemi, výzkumem a vývojem speciálních pohonných hmot, vysokooktanových benzinů, vysokocetanových motorových naft a aditiv pro sportovní a závodní účely.

Proč benziny RCF

No. 1

Benziny RCF představují vyváženou směs vysokooktanových uhlovodíkovýcha kyslíkatých komponent (isoalkany, olefiny, aromáty, ethery, alkoholy).Všechny komponenty použité pro výrobu benzinu jsou produkty moderníchrafinérských a petrochemických technologií splňujících přísné kvalitativnípožadavky.

Missing
Missing
No. 2

Vyšší oktanové číslo (OČVM) významně snižuje pravděpodobnostnežádoucích samozážehů ve spalovacím prostoru, dovoluje protomaximalizovat spalovací tlak a tím i výkon motoru, zejména vpřechodových a neustálených režimech. Benziny jsou plněaditivovány multikomponentními přísadami zajišťující dokonaloučistotu palivové soustavy a spalovacího prostoru.

No. 3

Benziny RCF neobsahují žádné nedovolené složky či příměsi (peroxidy,nitro-sloučeniny), nesnižují účinnost katalytického konvertoru výfukovýchplynů a nejsou agresivní vůči konstrukčním materiálům, ať již kovovým či nabázi pryže a plastů.

Missing
Missing
No. 4

Analytická kontrola kvality benzinů RCF je prováděnave spolupráci s laboratoří s pověřením FIA a FIM - Ústavem paliv amaziv, a.s., Praha a s Vysokou školou chemicko-technologickou vPraze, podle příslušných technických norem ASTM a ČSN.

No.5

Benziny RCF splňují kvalitativní požadavky Mezinárodníautomobilové federace (FIA) a Mezinárodní motocyklové federace(FIM), mohou proto být používány jako palivo pro nepřeplňovanné apřeplňované zážehové motory závodních automobilů všech skupina tříd v kategoriích sériových produkčních vozů a soutěžních vozů(FIA) a dvoudobé či čtyřdobé motory závodních motocyklů (FIM).

No.6

Vysokooktanové benziny RCF jsou s úspěchem používány pro pohonsoutěžních a závodních automobilů Škoda Octavia WRC, MitsubishiLancer EVO, Subaru Impreza, Ford Escort Cosworth, Toyota Celica adalších a je kvalitativně zcela srovnatelný s obdobnýmivysokooktanovými palivy renomovaných zahraničních společností.(Elf, Shell, Agip).