RCF-CZ s.r.o. - Výroba a distribuce benzinů a motorových naft


Výrobní program

1. Vysokooktanové benziny

 • PDF dokumenty ke stažení: technické specifikace a bezpečnostní listy.
 • RCF 102

  automobilový FIA benzin OČVM 102 se středním obsahem kyslíku 2,3 - 2,5 % hm.
 • RCF 102 OXI

  automobilový FIA benzin OČVM 102 s vysokým obsahem kyslíku 3,7 % hm.
 • RCF 102 MOTO

  motocyklový FIM benzin OČVM 102 s obsahem kyslíku 2,7 % hm.
 • Speciální benziny

  bezolovnaté vysokooktanové benziny připravené na základě individuálních požadavků zákazníka s OČVM 100 až 108 jednotek a s obsahem kyslíku 2,3 - 5,0 % hm.

2. Motorové nafty

 • RCF DIESEL

  FIA motorová nafta CČ 60 splňující specifikaci pro okruhové závody Race Truck
 • speciální motorové nafty

  nízkoaromatické a nízkosirné motorové nafty připravené na základě individuálních požadavků zákazníka s vysokým CČ větším než 60 jednotek

3. Aditiva

 • RCF OK 100

  přísada umožňující zvýšit oktanovou hodnotu běžných komerčních benzinů s OČVM 100 (např. Shell V-Power Racing, OMV Maxxmotion 100) o 2 – 3 oktanové jednotky a současně zvýšit obsah kyslíku na 3,5 – 3,7 % hm. Přísada RCF-OK 100 obsahuje vysokooktanové uhlovodíkové a kyslíkaté složky a vhodná multikomponentní aditiva.