Vyvíjíme a inovujeme vysokooktanové benziny, motorové nafty a aditiva.

Scrollujte dólu

Vysokooktanové benziny

RCF 102

Automobilový FIA benzin OČVM
102 se středním obsahem
kyslíku 2,3 - 2,5 % hm.

RCF 102 OXI

Automobilový FIA benzin OČVM
102 s vysokým obsahem kyslíku
3,7 % hm.

RCF 102 MOTO

Motocyklový FIM benzin OČVM
102 s obsahem kyslíku
2,7 % hm.

Speciální benziny

Bezolovnaté vysokooktanové
benziny připravené na základě
individuálních požadavků
zákazníka s OČVM 100 až 108
jednotek a s obsahem kyslíku
2,3 - 5,0 % hm.

Pdf dokumenty ke stažení: technické specifikace a bezpečnostní listy

Motorové nafty

RCF DIESEL

FIA motorová nafta CČ 60
splňující specifikaci pro okruhové
závody Race Truck.

speciální motorové
nafty

Nízkoaromatické a nízkosirné
motorové nafty připravené
na základě individuálních
požadavků zákazníka s vysokým
CČ větším než 60 jednotek.

Aditiva

RCF OK 100

Přísada umožňující zvýšit oktanovou
hodnotu běžných komerčních benzinů
s OČVM 100 (např. Shell V-Power Racing,
Benzina VERVA 100) o 2 – 3 oktanové
jednotky a současně zvýšit obsah kyslíku
na 3,5 – 3,7 % hm. Přísada RCF-OK 100
obsahuje vysokooktanové uhlovodíkové
a kyslíkaté složky a vhodná
multikomponentní aditiva.